آشنایی

SMEs مخفف عبارت Small & Medium Enterprises است و در برگیرنده کلیه بنگاهای کوچک و متوسط اعم از بنگاه‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی می باشد. SMEs به بنگاه های Micro،Small,، Mediumتقسیم می‌شوند. این بنگاه‌ها به علت ویژگیهای خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند، از جمله:

1- اشتغالزایی
2- توزیع ثروت در جامعه
3- توسعه مناطق حاشیه ای
4- تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها
5- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاه‌های بزرگ و…

کسب و کار کوچک و متوسط

حل مشکل بیکاری، فقر، عدم‌ توازن ‌منطقه‌ای ‌و دستیابی به‌توسعه صنعتی ‌درکشورهای ‌جهان سوم در گرو ‌توسعه ‌کسب ‌و کارهای‌کوچک ‌و متوسط‌ دراین‌ کشورها می‌باشد.به دلایل:

الف) تأسیس وتوسعه‌ کسب وکارهای کوچک و متوسط‌ به ‌منابع‌ اندکی نیازدارد:

یکی‌ از مشکلات کشورهای ‌درحال ‌توسعه، محدودیت منابع سرمایه گذاری است.کسب‌وکار‌های کوچک به‌ دلایل کاربر بودن فعالیت های تولیدی آنها، بامنابع محدود قادربه ‌شکل‌گیری ‌و گسترش می باشند.

ب) کسب‌وکارهای‌ کوچک‌ و متوسط ‌از درجه ‌اشتغال‌زایی‌ بالایی‌ برخورداراست:

به‌ دلیل ‌کاربری بودن ‌فعالیت‌های تولیدی واستفاده‌ ازروش های سنتی در این‌ کسب‌ و کارها، انتظارآن‌است ‌که‌ با توسعه ‌آنها بتوان با استفاده ازمنابع محدود تعداد قابل توجهی‌ ازمشاغل را ایجاد نمود.بالا بودن درجه‌ اشتغال‌زایی ‌کسب وکارهای کوچک و متوسط به ‌این معنی نیست ‌که یک واحد ‌از این‌ دسته ‌ازکسب‌وکارها قادر به ‌استخدام وپذیرش تعداد زیادی‌ از نیروی ‌کار باشد؛ بلکه ‌با توسعه ‌و گسترش تعداد کسب وکارها می‌توان ‌مشاغل بیشتری‌ ایجاد نمود.

ج) کسب ‌و کارهای ‌کوچک ومتوسط‌ اغلب متکی بر منابع ‌داخلی هستند:

در شرایطی ‌که‌ به‌ لحاظ‌‌ سیاسی‌ یا به‌ لحاظ‌ اقتصادی‌ امکان‌ استفاده‌ از منابع خارجی‌ وجود نداشته ‌باشد، اتکا به‌ منابع‌ داخلی‌ امتیاز بزرگی به‌ شمار‌ می‌رود.کسب‌ و کار‌های‌ کوچک به‌ دلیل ‌ماهیت فعالیت‌های خود به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که‌ عمدتاً به‌ سرمایه مجریان ‌یا به‌ اعتبارات دریافتی اندک ازبانک‌ها، با استفاده ‌ازکالاهای واسطه‌ای‌ و سرمایه‌ای داخلی به فعالیت خودادامه‌ دهند. این‌ امتیازی‌ است که‌ صنایع بزرگ به‌ندرت می‌توانند از آن‌ بهره‌مندگردند.

د) کسب‌ و کار‌های کوچک ومتوسط‌ از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند:

این کسب و کارها قادرند تا خود را با شرایط مختلف مطابقت داده و سازوکارهای لازم ‌را جهت ‌ادامه‌ فعالیت خود فراهم ‌نمایند.این ویژگی موجب می‌گردد تا سیاست گذاران دراقدام به ‌توسعه‌ا ین کسب وکارها درمناطق مختلف کشور، برنامه ‌دلخواه‌ خود را طراحی واجرانمایند.

ﻫ) کسب و کارهای‌ کوچک و متوسط‌ پرورش دهنده ‌نیروهای مجرب و متخصص برای کسب‌ و کار‌های بزرگ به‌ حساب می‌آیند:

نیروهای مورد استفاده ‌در کسب و کارهای کوچک و متوسط غالباً با سطوح پایینی‌ از آموزش عالی همراه ‌می‌باشند. همین ‌امر هزینه‌ آموزش نیروهای مورد نیاز برای ‌این دسته ‌از کسب و کارها را به‌ نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. از طرف ‌دیگر این ‌دسته ‌از نیروهای‌ کار به ‌کارگرفته شده‌ درکسب و کارهای‌ کوچک ‌ومتوسط پس‌ از مدتی می‌توانند از تجربه مفیدی برخوردار شده، ازآن ‌دربخش کسب و کارهای بزرگ‌ استفاده ‌نمایند.

و) مدیریت‌ وکنترل‌ کسب‌ و کارهای کوچک ومتوسط هزینه ‌کمتری‌ در بردارد:

عملیات درکسب وکارهای کوچک ومتوسط دراندازه‌ محدود انجام می‌گیرد که ‌در نتیجه، هزینه‌ کنترل‌ و مدیریت‌ آنها درمقایسه با کسب و کارهای بزرگ ناچیز و اندک می‌باشد.

ز) مکان ‌یابی کسب ‌وکارهای کوچک ومتوسط به ‌سهولت ‌وبه‌ نفع سیاست‌های منطقه‌ای ‌دولت قابل ‌انجام‌است:

کسب ‌وکارهای‌ کوچک‌ ومتوسط‌ عمدتاً درشهرهای کوچک وخارج‌ ازمراکزعمده اقتصادی فعال می‌باشند که ‌این‌ امر علاوه بر تعدیل عدم توازن منطقه‌ای، انگیزه‌های مهاجرت به ‌شهرهای بزرگ راتقلیل می‌دهد.

ک) توسعه‌ کسب‌ و کارهای‌ کوچک و متوسط فاصله ‌طبقاتی را درجامعه کاهش داده ‌و نحوه‌ توزیع ‌درآمد را به‌ نفع‌ افراد کم ‌درآمد بهبود می‌بخشد.

مأموریت ما

ما خلق شدیم تا مشکلات رو تخصصی مرتفع کنیم

با خیالی آسوده به حرفه خود بپردازید

اس ام ای ایران ، مکمل پیشرفت و توسعه

بلاگ

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!

ارتباط

این یک صفحه شامل یک سری اطلاعات تماس ساده از قبیل نشانی و شماره تلفن است. همچنین می‌توانید از یک افزونه برای اضافه کردن فرم تماس استفاده کنید.